Photoshop CC 2019 Full Mới Nhất

  • Bộ xử lý Bộ xử lý Intel®️️️️ hoặc AMD có hỗ trợ 64 bit *; Bộ xử lý 2 GHz hoặc nhanh hơn
  • Hệ điều hành Microsoft Windows 7 với Gói dịch vụ 1 (64 bit) *, Windows 10 ** (Phiên bản 1709 trở lên)
  • RAM: 4 GB RAM trở lên (khuyên dùng 8 GB)